Mest onderzoeken en ontwormen

Mestonderzoek bij paarden, honden, katten, kleine en grote (nuts)dieren. Het maag-darmkanaal reageert meestal bij een verscheidenheid van aandoeningen met de stereotiepe afweermechanismen zoals diarree, mestwater of braken. Gasvorming veroorzaakt door bacteriën leidt tot zgn. meteorisme; andere gevolgen van een slecht functionerend maag-darmkanaal zijn verstopping, overbelasting van de lever, zichtbaar ongemak, …