HamaNelis

Mest onderzoeken en ontwormen

Mestonderzoek bij paarden, honden, katten, kleine en grote (nuts)dieren.

Het maag-darmkanaal reageert meestal bij een verscheidenheid van aandoeningen met de stereotiepe afweermechanismen zoals diarree, mestwater of braken. Gasvorming veroorzaakt door bacteriën leidt tot zgn. meteorisme; andere gevolgen van een slecht functionerend maag-darmkanaal zijn verstopping, overbelasting van de lever, zichtbaar ongemak, buikpijn, stofwisselingsstoornissen en een doffe, ongelijke vacht met soms makkelijk afbrekende haren. De oorzaken kunnen virale, parasitaire en van diverse bacteriële aard zijn. Ook een verschuiving in de bacteriële darmflora kan grote gevolgen voor de gezondheid van uw dier hebben. Bij alle aangeboden tests heeft het laboratorium een 3/4 gevuld ontlastingsbuisje nodig, dat u bij ons gratis kunt bestellen.
Om u bij te staan in het effectief ontwormen en ook niet meer dan nodig is bieden we de volgende diensten aan:

Darm flora onderzoek:

Parameters: detectie van facultatieve pathogene ziektekiemen dysbacteriose, Salmonella + Shigella, gasvormende bacteriën en pH waarde.

Klein mestonderzoek:

Clostridiumtoxines worden niet door alle Clostridium stammen geproduceerd, maar ze kunnen leiden tot zeer ernstige diarree.
Parameters: Detectie van facultatieve pathogene ziektekiemen (dysbacteriose), Salmonella + Shigella, pH-bepaling, Clostridium perfringens enterotoxines en Clostridium difficile toxine type A en B.

Groot mestonderzoek:

Hetzelfde als klein mestonderzoek,maar aangevuld met parasitologisch onderzoek.
Parameters: facultatief pathogene ziektekiemen (dysbacteriose), Salmonella + Shigella, pH-bepaling, Clostridium perfringens enterotoxines en Clostridium difficile toxine A en B en besmetting met  diverse endoparasieten.

Diarree onderzoek:

Veel voorkomende diarree oorzaken zoals parasieten, dysbacteriose en verminderde alvleesklierfunctie zijn in deze test samengebracht.
Parameter: parasitologisch onderzoek , bacteriologie en mycologie (obligate en facultatieve ziektekiemen) gasvormende bactreriën en pH waarde. Bovendien bij de hond: pancreatische elastase.
Bij de kat: totale vetzuren en bij het paard: zandgehalte en deeltjesgrootte.

Kleine huisdieren:

Ontlastings-screen (vogel, cavia, konijn) parameter: Salmonella, facultatieve pathogene bacteriën (dysbacteriose), parasieten.

Parasitologisch onderzoek:

Onderzoek met flotatie en sedimentatie gemodificeerde (MIFC) test voor de detectie van worm eieren en protozoa. De gevoeligheid kan worden verhoogd door het verzamelen en goed mengen van monsters van drie verschillende dagen.

McMaster methode:

De McMaster methode wordt niet alleen gebruikt om de aanwezigheid van parasiet eieren in fecale monsters aan te tonen, maar ook om een ​​uitspraak over het aantal te doen. De gevoeligheid kan worden vergroot door het verzamelen van fecale monsters van drie verschillende ontlastingen.

Giardia sp. Antigen:

Giardia zijn relatief vaak aangetroffen darmparasieten; zij werden beschouwd als onbeduidend intestinale bewoners, maar kunnen potentiële ziekteverwekkers worden. Bloederige ontlasting kan daar een aanwijzing voor zijn. De Giardia antigeen detectie heeft een hogere gevoeligheid dan microscopisch onderzoek. De gevoeligheid kan door het verzamelen van fecale monsters van drie verschillende ontlastingen worden verhoogd.

Cryptosporidium Antigen:

Cryptosporidium zijn kleine intracellulaire protozoa, die behoren tot de coccidia. Bij runderen vinden we ze vaak. Vooral kalveren maken een infectie met Cryptosporidium parvum door, een van de meest voorkomende ziekteverwekkers bij mens en dier. Lammeren, biggen en veulens en andere jonge dieren zijn er gevoelig voor. Soms, maar niet zo vaak bij honden en katten met symptomen zoals diarree met koorts en gewichtsverlies.

Pankreatische elastase (hond)

De pancreas elastase is een enzym dat wordt gebruikt voor de detectie van een onvoldoende werkende alvleesklier.
Totaal vetzuren (hond en kat) bepaling van vetvertering capaciteit in verband met exocriene pancreas insufficiëntie of malabsorptie.

Zandgehalte:

Het zandgehalte in de feces zegt iets over de voedselkwaliteit, met name verontreinigingen die koliek kunnen veroorzaken. Indien nodig kan ook de mycologische (schimmel) besmetting van het voer door middel van het bepalen van het aantal schimmelsporen nuttig zijn.

Deeltjesgrootte

De gezondheid van het gebit is een belangrijke factor bij de spijsvertering van het paard. De deeltjesgrootte hangt in grote mate af van de kauwactiviteit. Hierdoor kunnen spijsverteringsstoornissen die worden veroorzaakt door onvoldoende fijnkauwen worden opgespoord.

Helicobacter pylori-antigeen (hond en kat)

Helicobacter pylori komt niet alleen voor bij mensen, maar ook bij honden en katten en leidt tot braken en diarree. Andere Helicobacter soorten kunnen ook leiden tot symptomen.

Campylobacter

Hierbei zodanig zijn ontworpen differentiële diagnose neg. Het vinden van andere manieren is het spiraalvormige bacterie die bij voorkeur in een zuurstofarme of zuurstofvrije atmosfeer bewegen. Bij huisdieren en mensen teisteren in het darmkanaal, wat kan leiden tot diarree kann.

Yersinia

Yersinia zijn bacteriën die vooral knaagdieren, konijnen en wilde vogels aantasten. Maar ook mensen en honden kunnen besmet raken. Omdat de ziekteverwekker meestal via water of besmet voedsel wordt ingenomen, wordt de ziekte die wordt veroorzaakt een zoönose genoemd. Infectie vindt oraal plaats door inname van knaagdieren of voedsel dat is besmet met uitwerpselen.

Salmonella en Shigella

Salmonella, die tot de Enterobacteriacea familie behoort, veroorzaakt vaak diarree met braken of alleen diarree. In vergelijking met herbivore huisdieren zijn honden en katten beter bestand tegen infecties. Salmonella-soorten kunnen leiden tot enteritis bij huisdieren en mensen.

Clostridium perfringens toxines

Clostridium perfringens is een normale intestinale inwoners bij gedomesticeerde dieren en mensen. Als de fysiologische darmflora b.v. Beschadigd door antibiotica of in toenemende mate onverteerd eiwit in de dikke darm bereikt, kan Clostridia de fysiologische flora overgroeien. Als gevolg van sporulatie komen enterotoxinen vrij die leiden tot acute of chronische diarree. Karakteristieke slijmerige uitwerpselen worden in kleine hoeveelheden uitgescheiden met vers bloedbijmengsels met verhoogde verkoopdrang. Acute symptomen zijn meestal binnen vijf tot zeven dagen nach.

Clostridium difficile toxine

Clostridium zie Toelichting perfringen toxin.Chemischer bloed bewijs verduidelijking chronische low-grade bloedverlies en vermoedelijke chronische intestinale bloeden. Let op: honden en katten mogen eten geen vlees bekommen.

Virus onderzoek

Virus screen: honden en katten in het bijzonder parvo, rotavirus en coronavirus. Voor behandeling van ernstige virale ziekten in een vroeg stadium, met name bij pups, oudere dieren en bij immunogecompromitteerde (zwerfdieren, slechte houding, import) dieren is een virus-screen zinvol

Parvo Virus

Parvovirus zijn zeer besmettelijk virus dat het immuunsysteem in het bijzonder bij zwakke en jonge dieren aanvalt. Zelfs geënte dieren kunnen  worden besmet, de ziekte breekt in dit geval niet zo heftig uit. Besmetting wordt veroorzaakt door geinfecteerde dieren maar ook door contact met feces, besmet voer of woonruimte. Omdat het virus tegen desinfectiemiddelen bestand is, is het zeer resistent en kan zelfs na zes maanden besmettelijk blijven.

Rota-Virus

Rotavirussen zijn darm ziekteverwekkers, wat tot uiting komt door diarree vooral bij landbouwdieren, honden en katten. Bij grote dieren kunnen deze zelfs tot miskramen leiden. De infectie is meestal te wijten aan de inname van met feces besmet voedsel of materiaal.
Specificaties mestonderzoeken:

Diarree Screen – 66,00 € (Parasitologie, bacteriologisch en mycologisch onzerzoek, dysbacteriose, gasvormende bacteriën, pathogene kiemen, en zandgehalte/partikelgrootte)

Groot Mestonderzoek – 72,00 € (Parasitologie, bacteriologisch en mycologisch onzerzoek, Clostridium perfringens en C. difficile (Toxines A en B)

Klein Mestonderzoek – 62,00 € (Bacteriologisch en mycologisch onzerzoek, Clostridium perfringens en C. difficile (Toxines A en B)

Darmflora Screen – 40,00 € (Bacteriologisch en mycologisch onderzoek, pathogene kiemen, dysbacteriose, gasvormende bacteriën en pH-waarde)

Parasitologisch onderzoek 23,00 €

McMaster onderzoek (EPG) 32,50 €

Zandgehalte : 15 €

Partikel grootte : 15 €

Occult bloed : 12 €

Microscopische verterings evaluatie 20,00 €

Antigeen onderzoeken: Cryptosporidium 26,50 € Helicobacter pylori 28 €

Verder : Salmonella 25,50 € Yersinia 25,50 € Clostridium toxine 24 €

Rota-virus 21,50 €

Prijzen zijn incl. monsterbuisjes en verzending naar Labo. Uitslag per email/telefoon. Voor sommige onderzoeken kan dit enkele dagen duren.

Belangrijke grondregels voor succesvol ontwormen:

Het schoonhouden van de leefomgeving is minstens even belangrijk als de middelen die u kiest. De weide, stallen, en tuin zijn het best zo schoon mogelijk te houden, m.a.w. zo weinig mogelijk mest. Een goed anti-wormbeleid is niet alleen het geven van een anti-parasitair middel ! Let op dat jongere dieren nog weinig of geen weerstand hebben opgebouwd tegen de wormen en dat die méér eieren uitscheiden. Te veel dieren bij elkaar in huis of op bv. een weide of paddock en in het binnenverblijf leidt tot hele hoge aantallen eieren en larven.

Bij paarden is ontwormen van de drachtige merrie ±1 maand voor de geboorte is nuttig om haar ei-uitscheiding te verminderenen de overdracht van een wormeninfectie via de melk te voorkomen. Zo wordt de infectiedruk voor het veulen enorm verminderd. Hoe jonger het dier, hoe gevoeliger het is voor een wormeninfectie en hoe belangrijker dus een schone (mestvrije) omgeving.

Don`t copy text!
0