HamaNelis

THP

Wat is eigenlijk een Tierheilpraktiker?

Lang voordat de wetgever de dierenarts creëerde, bestonden ze al: de man of vrouw in het dorp die veel wist van vee. Hij/zij wist veel van de oude traditionele remedies, begreep de behoeften van de dieren, werd ingeroepen voor moeilijke geboorten, als het vee geen melk gaf, de kippen windeieren legden, en bij ziekten in de stal, boerderij, en bij de dorpsmensen thuis.  De Tierheilpraktiker combineert die traditie van de oude volksgeneeskunde met moderne natuurgeneeskundige behandelingen en plaatst een holistische behandelaanpak centraal in zijn curatieve activiteit. Zowel een grondige veterinaire kennis als het exacte begrip van naturopathische therapiemethoden zijn hiervoor essentieel. Daarvoor heb ik een lange studie achter de rug van in totaal 8 jaren, met specialisatie fytotherapie (kruidengeneeskunde), homeopathie en acupunctuur.gediplomeerd tierheilpraktiker certificaat

De Tierheilpraktiker behandelt dieren op eigen verantwoordelijkheid, begeleidt en ondersteunt ze binnen één behandeling en adviseert eigenaren van dieren over acute en chronische gezondheidsproblemen, in preventie, gedragswetenschappen en diëtetiek. Belangrijk voor hem zijn alle aspecten van een biologische, diersoort-specifieke, natuurconforme fokkerij en het houden en voeden van dieren omdat die ziekten het meest effectief voorkomen. Hij of zij maakt zelfstandig behandelconcepten op basis van complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een aanvulling op de dierenarts, in geen geval een vervanging, voert geen operaties of verdovingen uit, en beschikt niet over diagnostische hulpmiddelen als röntgen of echografie. Dit wordt altijd door de dierenarts uitgevoerd. Wel staan hem of haar andere alternatieve diagnostische methoden ter beschikking. De Tierheilpraktiker werkt in eigen praktijk, of groepspraktijken, klinieken, gezondheids- en revalidatiecentra.

PROFESSIONELE DOELSTELLING

Het doel van elke behandeling is om de zelfregulatie van het organisme te activeren en te versterken en om herstelprocessen te sturen naar een natuurlijk genezingsproces en om de gezondheidsbronnen van patiënten te versterken.

De alternatieve medische behandeling vindt plaats in de context van een of meer (complementaire/reguliere) medische therapiemethoden.

EXPERTISE

De Tierheilpraktiker is gekwalificeerd:

  • de gezondheidstoestand van het dier zelfstandig beoordelen aan de hand van zijn specialistische kennis op basis van een holistisch, alternatief-medisch basisconcept.
  • een veterinaire beoordeling uitvoeren en ervoor zorgen dat de alternatieve medische therapieën waarover hij/zij beschikt therapeutisch bruikbaar zijn of dat conventionele medische diagnose / therapie de voorkeur heeft of moet worden aangevuld. Deze beoordeling gebeurt niet alleen vanuit een therapeutisch oogpunt, maar ook in het licht van de toepasselijke wetgeving op het gebied van geneesmiddelen, dierziekten en dierenwelzijn.
  • het proces van behandeling en herstel in zijn volledige complexiteit begrijpen, plannen en beheersen.
  • om de veehouder professioneel te adviseren.
  • door middel van profylactische maatregelen om de gezondheid van het dier duurzaam te verbeteren.
  • zich professioneel en in overeenstemming met de professionele code en toepasselijke ethische principes te gedragen.

POSITIE IN DE MEDISCHE ZORG VAN DIEREN

Een Tierheilpraktiker biedt de dierhouder aanvullende en alternatieve behandelings- en preventieconcepten voor het dier, biedt waardevolle diensten aan eigenaren van gezelschapsdieren door het gebruik van naturopathische therapieën. Het onafhankelijke behandelingsspectrum van de Tierheilpraktiker is een nuttige aanvulling op het werk van andere beroepsgroepen op het gebied van diergezondheid.

Don`t copy text!